Voorwaarden Cadeaubonnen


In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing die worden aangeboden door Atelier Wiesje. Door gebruik te maken van deze Atelier Wiesje cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) die worden aangeboden door Atelier Wiesje.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode. Iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Atelier Wiesje te worden verstrekt. Atelier Wiesje behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Atelier Wiesje aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen).

3. Elke cadeau bon heeft een unieke code deze is vermeld op de voorzijde van deze cadeaubon. Om een cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "kortingsbon" en vult u de exacte code in. indien u meerdere cadeaubonnen bij een bestelling wilt inwisselen vermeld dan in het veld ''opmerkingen'' de exacte codes van de bonnen, wij sturen u dan een bevestiging van uw bestelling en verwerken hierin de bedragen van de cadeaubonnen. 

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeauboncode is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Atelier Wiesje zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Atelier Wiesje en kan op twee manieren worden besteed 1. in de webwinkel 2. in onze winkel in de Bilt 

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Atelier Wiesje cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden.

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Atelier Wiesje staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Atelier Wiesje. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Atelier Wiesje zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

14. Per bestelling kunt u een onbeperkt aantal cadeaubonnen inwisselen.

15. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Atelier Wiesje zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.


Copyright Atelier Wiesje © 2024
Hessenweg 181A | 3731 JH, De Bilt
Nederland